Къща за литература и превод ― София
BG – Къща за литература и превод ― София предлага творчески резиденции в София на международни литературни преводачи и писатели. Резидентската програма също е отворена за редактори, литературни агенти, издатели, литературни мениджъри, журналисти и други професионалисти, работещи в областта на литературата и литературната комуникация. Резидентската програма има за цел да предостави възможности за професионално общуване с българския литературен и издателски сектор, с публиката и културния живот в София. Международните резиденти се запознават с местната литературна и културна сцена и създават нови професионални контакти. Имат достъп до изкуство и културни събития в София, до библиотеки и изследователски центрове, както и възможност за персонализирани професионални срещи с ключови фигури и културни организации. ENG – Next Page Foundation offers creative residencies in Sofia to international literary translators and writers. The residency programme also welcomes editors, literary agents, publishers, literary managers, journalists and other professionals working in the field of literature and literary communication. The residency programme aims to provide opportunities for professional communication with Bulgarian literary and publishing field, with audiences and cultural life in Sofia. The international residents are introduced to the local literary and cultural scene and to new professional contacts. The residents have access to art and cultural events in Sofia, to libraries and research centres, along with the possibility of tailored professional meetings with key figures and cultural organisations.

Location: София, BG

 български  → all project languages

Residencies and workshops
The Archipelagos project will offer residencies over the next three years for over 100 literary translators throughout Europe. There will also be 10 translation workshops that will bring together over 150 colleagues over the course of the project.

Location : Arles, FR
Languages combinations :   Français ⇄ all project languages

Location: Praha, CZ
Translation Languages: čeština → all project languages

Location: Wojnowice, PL
Languages combinations: polski, українська ⇄ all project languages

Location: София, BG
Languages combinations: български  → all project languages

Scroll to Top